Kakor sem jaz ljubil vas

Leave a Comment

 
Kakor sem 
E  
jaz ljubil vas, tako se  
A  
tudi vi,
 
lju
E  
bite 
 
\
Fis  
med 
 
seb
B  
oj!
Kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi
ljubite med seboj!
%
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
počasen v jezi in bogat v dobroti.
Ne pravda se venomer,
ne očita na veke. Odp.
%
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Silno je dober do tistih,
ki se ga bojijo. Odp.
\endverse
%
Kakor vzhod je oddaljen od zahoda,
naša hudodelstva oddaljuje od nas.
Kot oče usmiljen je do vseh,
ki se ga bojijo. Odp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *