Kakor sem jaz ljubil vas

Leave a Comment

 
Kakor sem 
E  
jaz ljubil vas, tako se  
A  
tudi vi,
 
lju
E  
bite 
 
\
Fis  
med 
 
seb
B  
oj!
Kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi
ljubite med seboj!
ns

Usmiljen in milostljiv je Gospod,
počasen v jezi in bogat v dobroti.
Ne pravda se venomer,
ne očita na veke. Odp.
ns

Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Silno je dober do tistih,
ki se ga bojijo. Odp.
\endverse
ns

Kakor vzhod je oddaljen od zahoda,
naša hudodelstva oddaljuje od nas.
Kot oče usmiljen je do vseh,
ki se ga bojijo. Odp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *