Buko x Umaasa

Leave a Comment

Capo: 2 fret

strumming: DD UU DD

* – D

Chorus (BUKO)

 
Kahit 
EM  
na ‘di mo na  
D  
abot ang sahig
 
Kahit 
EM  
na ‘di mo na ‘
D  
ko 
 
marinig
C  
Ikaw pa rin (ikaw pa rin)
D  
Ang buhay ko
Intro (UMAASA):

G-G-EM-EM
C-C-AM-D
Verse 1:

G  
Nilibot ang ta
G  
hanan
EM  
Tagpuan, 
 
wal
EM  
 
ka
G  
Pa’no 
 
hi
G  
hilom ang  
EM  
sugat
 
Na g
EM  
awa sa pagmama
C  
halan?
C  
 
Pagmama
AM  
halan
D  
Chorus:

 
Magbaba
G  
lik ang nakara
G  
an
 
Ibab
EM  
alik ang pinagmu
EM  
lan
 
Uma
C  
asa 
 
 
C  
 
Uma
AM  
asa 
 
 
D  
&Verse 1: (BUKO)%
 
Naal
G  
ala ko  
D  
pa
 
No’ng n
EM  
ililigawan pa  
C  
lamang 
 
kita
 
Dada
G  
law tuwing ga
D  
bi
 
Mas
EM  
ilayan lamang ang ‘y
C  
ong mga ngiti
Bridge

 
H
EM  
indi ko man alam kung n
D  
asa’n 
 
ka
 
W
EM  
ala man tayong komu
D  
nikasyon
 
Mag
EM  
hihintay sa ‘yo bu
D  
ong 
 
magdamag
Unmatched square brackets: Da[EmMhil ikaw ang buhay k[C]o [D]
Chorus: (UMAASA)

 
Magbaba
G  
lik ang nakara
G  
an
 
Ibab
EM  
alik ang pinagmu
EM  
lan
 
Uma
C  
asa 
 
 
C  
 
Uma
AM  
asa 
 
 
D  
Chorus: (BUKO)

 
Kung in
G  
aakala 
 
m
D  
o
 
Na’ng pag-i
EM  
big ko’y magb
C  
abago
 
Ita
G  
ga mo sa bat
D  
o
 
Dum
EM  
aan man ang mar
C  
aming 
 
Pasko
 
Kahit 
EM  
na ‘di mo na  
D  
abot ang sahig
 
Kahit 
Em  
na ‘di mo na ‘
D  
ko 
 
marinig
C  
Ikaw pa rin (ikaw pa rin)
Verse 3: (UMAASA)

 
Hin
G  
anap ko ang d
G  
ating
 
Kasi
EM  
yahan, 
 
kalung
EM  
kutan
 
A
G  
king 
 
ia
G  
alay ang h
EM  
imig
 
Na g
EM  
awa sa pagmamah
C  
alan 
 
 
C  
 
Pagmamah
AM  
alan 
 
 
D  
Chorus:

 
Magbaba
G  
lik ang nakara
G  
an
 
Ibab
EM  
alik ang pinagmu
EM  
lan
 
Uma
C  
asa 
 
 
C  
 
Uma
AM  
asa 
 
 
D  
Bridge

 
Ar
EM  
aw-araw 
 
kit
D  
ang 
 
lili
EM  
gawan
 
Haharan
D  
ahin 
 
ka
 
L
EM  
agi 
 
kit
D  
ang 
 
lili
EM  
gawan
 
Hahara
D  
nahin ka la
C  
gi 
 
 
D  
Chorus: (BUKO)

 
Kung in
G  
aakala 
 
m
D  
o
 
Na’ng pag-i
EM  
big ko’y magb
C  
abago
 
Ita
G  
ga mo sa bat
D  
o
 
Dum
EM  
aan man ang mar
C  
aming 
 
Pasko
 
Kahit 
EM  
na 
 
kumulub
D  
ot ang balat
 
Kahit 
Em  
na hirap ka n
D  
ang 
 
dumilat
 
Kahit 
EM  
na ‘di mo na a
D  
bot ang sahig
 
Kahit 
EM  
na ‘di mo na ‘
D  
ko 
 
marinig
 
Ik
C  
aw pa rin  
D  
ang buhay k
G*  
o
EM
D
C
AM
G
%3/3.X/X.0/0.0/0.0/0.X/X[G]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *