Buko x Umaasa

Leave a Comment

%Capo: 2 fret%
%strumming: DD UU DD
* – D
%Chorus (BUKO)%
Kahit [Em]na ‘di mo na [D]abot ang sahig
Kahit [Em]na ‘di mo na ‘[D]ko marinig
[C]Ikaw pa rin (ikaw pa rin)
[D]Ang buhay ko
%Intro (UMAASA):%
G-G-Em-Em
C-C-Am-D
%Verse 1:%
[G]Nilibot ang ta[G]hanan
[Em]Tagpuan, wal[Em]a ka
[G]Pa’no hi[G]hilom ang [Em]sugat
Na g[Em]awa sa pagmama[C]halan?[C] Pagmama[Am]halan[D] %Chorus:%
Magbaba[G]lik ang nakara[G]an
Ibab[Em]alik ang pinagmu[Em]lan
Uma[C]asa [C] Uma[Am]asa [D] &Verse 1: (BUKO)%
Naal[g]ala ko [D]pa
No’ng n[Em]ililigawan pa [C]lamang kita
Dada[G]law tuwing ga[D]bi
Mas[Em]ilayan lamang ang ‘y[C]ong mga ngiti
%Bridge%
H[Em]indi ko man alam kung n[D]asa’n ka
W[Em]ala man tayong komu[D]nikasyon
Mag[Em]hihintay sa ‘yo bu[D]ong magdamag
Da[Em]hil ikaw ang buhay k[C]o [D] %Chorus: (UMAASA)%
Magbaba[G]lik ang nakara[G]an
Ibab[Em]alik ang pinagmu[Em]lan
Uma[C]asa [C] Uma[Am]asa [D] %Chorus: (BUKO)%
Kung in[G]aakala m[D]o
Na’ng pag-i[Em]big ko’y magb[C]abago
Ita[G]ga mo sa bat[D]o
Dum[Em]aan man ang mar[C]aming Pasko
Kahit [Em]na ‘di mo na [D]abot ang sahig
Kahit [Em]na ‘di mo na ‘[D]ko marinig
[C]Ikaw pa rin (ikaw pa rin)
%Verse 3: (UMAASA)%
Hin[G]anap ko ang d[G]ating
Kasi[Em]yahan, kalung[Em]kutan
A[G]king ia[G]alay ang h[Em]imig
Na g[Em]awa sa pagmamah[C]alan [C] Pagmamah[Am]alan [D] %Chorus:%
Magbaba[G]lik ang nakara[G]an
Ibab[Em]alik ang pinagmu[Em]lan
Uma[C]asa [C] Uma[Am]asa [D] %Bridge%
Ar[Em]aw-araw kit[D]ang lili[Em]gawan
Haharan[D]ahin ka
L[Em]agi kit[D]ang lili[Em]gawan
Hahara[D]nahin ka la[C]gi [D] %Chorus: (BUKO)%
Kung in[G]aakala m[D]o
Na’ng pag-i[Em]big ko’y magb[C]abago
Ita[G]ga mo sa bat[D]o
Dum[Em]aan man ang mar[C]aming Pasko
Kahit [Em]na kumulub[D]ot ang balat
Kahit [Em]na hirap ka n[D]ang dumilat
Kahit [Em]na ‘di mo na a[D]bot ang sahig
Kahit [Em]na ‘di mo na ‘[D]ko marinig
Ik[C]aw pa rin [D]ang buhay k[G*]o
{Em} {D} {C} {Am} {G} [cchord id=”g”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *