Torno a ser jo

Leave a Comment

G  
A la f
D  
i tornaré a m
G  
i,
 
només l’à
Em  
nima sap t
C  
ot el que pat
G  
im.
G  
Porto un t
D  
emps que no sé on v
G  
aig,
 
m’he busc
Em  
at per record
C  
ar-me qui era ab
G  
ans,
 
he d’acc
Em  
eptar que les c
C  
oses van canvi
G  
ant,
 
i encar
Em  
a em queden mom
C  
ents per ser fe
G  
liç.
 
Ja no esp
D  
ero, ja no es
G  
pero,
 
ja no et pl
C  
oro, ja no et pl
G  
oro,
 
Ja no esp
D  
ero, ja no esp
G  
ero,
 
ja no et pl
C  
oro, ja no et pl
G  
or
C  
 
m
G  
és,
C G D C
G  
torn
C  
o a ser j
G  
o, 
 
tor
D  
no a ser j
C  
o.
 
Com podria ser les a
G  
les 
 
 
D  
d’aquell 
 
col
G  
om?
 
Encara que em desvisqu
Em  
és
 
no p
C  
uc ser el que no s
G  
óc.
 
Tampoc puc ser la cal
G  
or 
 
d’aqu
D  
ell vell mes d’ag
G  
ost,
 
no haviem sortit del n
Em  
iu,
 
no c
C  
oneixiem les p
G  
ors.
 
Que sóc la vida b
D  
oja,
 
l’eterna juvent
G  
ut,
i em sap molt greu
 
però av
C  
ui ja no ho puc fer mil
G  
lor.
 
Només puc ser com s
Am  
óc
 
i anar aprenent de t
Em  
ot,
 
i anar aprenent de t
C  
ot.  
G  


G  
A la f
C  
i tornaré a m
G  
i,
 
només l’ànima sap t
D  
ot el que pat
Em  
im.
 
Hem plor
C  
at dins els bas
G  
sals
 
que ara ens diuen les verit
D  
ats.  
Em  
 
Quan tanquis els u
C  
lls
 
en el teu respirar sinc
G  
er
 
no podràs ser qui no e
D  
ts,
 
no podràs ser qui no e
Em  
ts.
 
Torna a ser t
C  
u,
 
torna a ser t
G  
u,
 
torno a ser j
D  
o.
C
Am
Em
D
G
%3/3.X/X.0/0.0/0.0/0.X/X[G]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *