Nad Jordanem

Leave a Comment

 
1. 
AM  
Nad Jordanem, w  
C  
cieniu rozłożystych  
E  
drzew,
AM  
Tam, gdzie rzeka  
C  
wolno toczy wody  
E  
swe,
F  
Prorok dzieje  
G  
przepo
AM  
wiadał,
F  
Lud wybrany  
G  
Boży 
 
 
AM  
jest. 
 
/2x
Ref:

AM  
Święty, nadchodzi  
C  
święty,
 
Prostujcie 
F  
ścieżki, 
 
 
G  
pagórki 
 
rów
AM  
najcie.
F  
Święty, nadchodzi  
C  
święty,
 
Pokutę 
F  
czyńcie, na  
G  
twarze pa  
AM  
dajcie. 
 
/2x
2. Gdy nad młodym cieślą uniósł swoją dłoń,
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń,
Poznał prorok, że dziś właśnie życie jego spełnia się.
3. Ja chrzczę wodą, bo tak mi nakazał Pan,
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz Pan,
On chrzcić będzie Duchem Świętym
Tych, którzy poznają Go.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *