Mgła

Leave a Comment

[msgs] [d][C][B][A7]

Zjada mnie niepokój. [d] [C] Gdzie jest antidotum? [B] [A7] Choć najmniejsza doza
W chmurze z papierosa.
Zabija, zabija to mnie,
Że nie ma, że nie ma tu jej.
I mijam! I mijam co dzień
To samo pianino, a brzmi jakby inaczej.
[/msgs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *