G

Leave a Comment

%Capo: 2 fret%
strumming:
DD UU DD
‘ – D
%Chorus: (BUKO)%
Kahit [EM]na ‘di mo na ab[D]ot ang sahig
Kahit [EM]na ‘di mo na ‘[D]ko marinig
Ik[C]aw pa rin (ikaw pa rin)
[D]Ang buhay ko
%Intro (UMAASA):%
G-G-EM-EM
C-C-AM-D
%Verse 1:%
Ni[G]libot ang tah[G]anan
Tag[EM]puan, w[EM]ala ka
[G]Pa’no hi[G]hilom ang [EM]sugat
Na g[EM]awa sa pagmama[C]halan?[C] Pagmama[AM]halan [D] %Chorus:%
Magbaba[G]lik ang nakar[G]aan
Ibab[EM]alik ang pinagmu[EM]lan
Um[C]Aasa [C] Um[AM]aasa [D] %Verse 1: (BUKO)%
Naa[G]lala ko [D]pa
No’ng n[EM]ililigawan pa [C]lamang kita
Dada[G]law tuwing g[D]abi
Mas[EM]ilayan lamang ang ‘y[C]ong mga ngiti
%Bridge:%
H[EM]indi ko man alam kung n[D]asa’n ka
W[EM]ala man tayong komu[D]nikasyon
Mag[EM]hihintay sa ‘yo bu[D]ong magdamag
Da[EM]hil ikaw ang buhay [C]ko [D] %Chorus: (UMAASA)%
Magbaba[G]lik ang nakar[G]aan
Ibab[EM]alik ang pinagmu[EM]lan
Um[C]Aasa [C] Um[AM]aasa [D] %Chorus: (BUKO)%
Kung in[[G]aakala m[D]o
Na’ng pag-[EM]ibig ko’y magb[C]abago
Ita[G]ga mo sa bat[D]o
Dum[EM]aan man ang mar[C]aming Pasko
Kahit [EM]na ‘di mo na ab[D]ot ang sahig
Kahit [EM]na ‘di mo na ‘[D]ko marinig
Ik[C]aw pa rin (ikaw pa rin)
%Verse 3: (UMAASA)%
Hin[G]anap ko ang d[G]ating
Kasi[EM]yahan, kalung[EM]kutan
[G]Aking ia[G]alay ang [EM]himig
Na ga[EM]wa sa pagmama[C]halan [C] Pagmama[AM]halan [D] %Chorus:%
Magbaba[G]lik ang nakar[G]aan
Ibab[EM]alik ang pinagmu[EM]lan
Um[C]Aasa [C] Um[AM]aasa [D] %Bridge%
Ar[EM]aw-araw kit[EM]ang lili[EM]gawan
Hahara[D]nahin ka
L[EM]agi kit[D]ang lili[EM]gawan
Hahara[D]nahin ka la[C]gi [D] %Chorus: (BUKO)%
Kung in[[G]aakala m[D]o
Na’ng pag-[EM]ibig ko’y magb[C]abago
Ita[G]ga mo sa bat[D]o
Dum[EM]aan man ang mar[C]aming Pasko
Kahit [EM]na kumulub[D]ot ang balat
Kahit [EM]na hirap ka n[D]ang dumilat
Kahit [EM]na ‘di mo na a[D]bot ang sahig
Kahit [EM]na ‘di mo na ‘[D]ko marinig
Ik[C]aw pa rin [D]ang buhay k[G *]o
{EM} {D} {C} {AM} {G}
[/mgc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *