Diosnong magtutudlo

Leave a Comment

KON ADUNAY KAHAYAG HUMAN SA

KANGITNGIT, KON ADUNAY KALIPAY HUMAN
SA KASAKIT,
KON ADUNAY KATAM-IS

HUMAN SA KAPAIT, LAUM KALAG KO,
ADUNAY LANGIT.
KORO:
C
G7
GINOO MILAUM AKO KANIMO; MITOO AKO
C
C
SA KAGAHUMAN MO,
MISALIG AKO SA IMONG
C7 F
F
C
G7
C
GUGMA, SA IMONG PAGPANGGA UG PAG-AMUMA.
Cm
G7
Cm
Kon adunay kalinaw ,human sa kasamok,
G7
Cm
Kon adunay pasaylo, human sa kaligutgut,
Cm
Fm
G7
Cm
Kon adunay pagbati, human sa kayugot,
G7
Cm C
Laum kalag ko, ayaw kahadlok. (Koro)
Cm
G7
Cm
Kon ugaling nawad-an ikaw sa kaisug,
G7
Cm
Kon ugaling nakabsan ikaw sa kabaskug,
Cm
Fm
G7
Cm
Kon ugaling gihasul ikaw sa kalisud,
G7
Cm C
Laum, kalag ko, sa Manunubos. (Koro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *