Błogosław duszo moja Pana

Leave a Comment

bicie: ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑

ref:

 
Błogos
E  
ław duszo moja Pa
CIS  
na,
 
Wszystko co
D  
we mnie, 
 
Jego Naj
A  
świętsze 
 
 
B  
Imię!
 
Błogos
E  
ław duszo moja Pa
CIS  
na,
 
Jego dob
D  
roci,
 
Nigdy ni
A  
 
zap
B  
ominaj! 
 
 

1.

A  
On odpuszcza wszystkie
FIS  
Twoje grzechy,
E  
(Leczy wszystkie twoje choroby!)
A  
Okazuje Swoje  
FIS  
Miłosierdzie,
E  
(On ratuje Ciebie od zguby!)
A  
On napełnia two
FIS  
je życie dobrem,
E  
(Aż odnowi się Twoja młodość jak u orła!)
A  
Nie odpłaca według grzechów,
FIS  
Nie chce wiecznie gniewać się,
A  
On pamięta żeśmy prochem,
FIS  
On 
 
najl
B  
epiej 
 
wie!

Ref———–

2.

A  
Tak jak ojciec nad sw
FIS  
oimi 
 
dziećmi,
E  
(Pan lituje się nad pokornym!)
A  
On oddala od nas
FIS  
nasze winy,
E  
(Jak daleko wschód od zachodu!)
A  
Jak wysoko niebo
FIS  
jest nad ziemią,
E  
(Tak jest wielka dobroć dla ludzi)
A  
Dni człowieka są jak trawa,
FIS  
Kwitnie on jak polny kwiat,
A  
Kiedy mocniej wiatr zawieje, 
FIS  
Znika po nim  
B  
ślad!

Ref————-

E
 
Błogosław
E  
cie Pana – wszyscy aniołowie,
cis
 
Błogosław
CIS  
cie Pana – wszyscy Jego ludzie,
D
 
Błogosław
D  
cie Pana – wszystkie Jego dzieła,
A H
A  
Błogosław
B  
cie 
 
Go!

Ref:

 
Błogos
E  
ław duszo moja Pa
CIS  
na,
 
Wszystko co
D  
we mnie, 
 
Jego Naj
A  
świętsze 
 
 
B  
Imię!
 
Błogos
E  
ław duszo moja Pa
CIS  
na,
 
Jego dob
D  
roci,
 
Nigdy ni
A  
 
zap
B  
ominaj! 
 
 

E
cis
D
A
H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *